Door alle berichtgevingen in de media en het onlangs verschenen rapport van de Onderzoekscommissie Seksuele Intimidatie in de Sport zijn wij als bestuur tot de conclusie gekomen dat het raadzaam is hierop voorbereid te zijn. Daar willen wij dan ook uitvoering aangeven door de functie van vertrouwenspersoon nadere invulling te geven. Bij deze persoon kunnen leden niet alleen terecht voor bovengenoemde problematiek maar ook voor bijvoorbeeld pesten of problemen waar voor een lid niet bij het bestuur terecht kan. Voor praktische zaken blijven bestuur en Technische Commissie het eerste aanspreekpunt. Gezien haar ervaringen (onderwijs en vakantiespelen) hebben wij Veronie Wanders voor deze functie benaderd. Zij heeft direct aangegeven deze functie op zich te willen nemen en gaat zich daarom hieronder even aan de leden voorstellen en aangeven met welke problematiek de leden bij haar terecht kunnen.

Veronie Wanders

Hallo leden van Rohda,

Mijn naam is Veronie Wanders–Ferfers, woonachtig in Tolkamer en moeder van 2 kinderen. In mijn dagelijks leven sta ik voor de klas op Daltonschool de Overlaat.

Ik ben zelf al jaren lid van de vereniging en wil graag bijdragen aan het gevoel van veiligheid bij de leden. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij onze vereniging. Volleybal moet een vorm van ontspanning zijn en dan moet het ook altijd als prettig worden ervaren.

In mijn functie als vertrouwenspersoon wil ik het aanspreekpunt zijn voor grensoverschrijdend gedrag, zowel van de slachtoffers als de betrokkenen. Met grensoverschrijdend gedrag wordt bedoeld: elke vorm van gedrag of toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of die als doel hebben de waardigheid van de persoon aan te tasten. Voorbeelden hiervan zijn omstandigheden die als bedreigend, vijandig, beledigend, vernederend, sociaal onveilig, of kwetsend worden ervaren. Hier valt ook onder de begrippen: seksueel misbruik, discriminatie, pesten en mishandeling. Het ongewenste gedrag kan plaatsvinden zowel verbaal, non-verbaal, fysiek als digitaal.

Wanneer je het idee hebt dat er zoiets dergelijks speelt kun je dat bij mij aangeven en dan zal ik kijken wat ik kan doen, een luisterend oor bieden, raad geven of doorverwijzen/in gesprek gaan met het bestuur.

Bij vragen en/of problemen mag je mij daar dus altijd voor benaderen. Dat kan persoonlijk (bijv. in de sporthal) of even bellen naar 06-13481752 of mailen naar veroniewanders@gmail.com.